Salita sa Bibliya

Apolohetika

Pareho ba ang Lahat ng Relihiyon?

Sa bawat tao, mayroong malalim na kaalaman tungkol sa Diyos. Isang pagnanasa na hanapin Siya. At bawat relihiyon ay isang paghahanap sa Diyos. Gayunpaman, ang

Read More »
Banal na Espiritu

Sino ang Banal na Espiritu?

Ang Banal na Espiritu ay madalas na binabanggit sa Bibliya, karamihan sa Bagong Tipan. Siya ay tinawag sa iba’t ibang pangalan, tulad ng “Espiritu ng

Read More »