Ang pinakabagong paskil

Diyos
Grietje Commelin

Sino ang Diyos?

Ang pagkakilala sa Diyos ay mahalaga sa bawat isang tao. Ngayon sino ang Diyos? Maari ba nating makilala ang Diyos? Pagtinatawag ang isang tao “Diyos”

Read More »
Uncategorized @tl
Grietje Commelin

Sino si Hesus?

Ang Bibliya ay nagsasaad sa atin:  Sumagot naman sila, “Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan.” (Gawa 16:31). Ngunit

Read More »
Uncategorized @tl
Marten Visser

Nabuhay nga ba muli si Hesus?

Oo, S’ya ay nabuhay. Ito ang kaibuturan ng ating pananampalataya. Si Hesus ay napako at ang kanyang katawan ay inilibing sa araw ng Biyernes. Pagkatapos

Read More »