Search
Close this search box.

Ang pinakabagong paskil

Banal na Espiritu
Salita sa Bibliya

Bakit Mahalaga ang Pentecostes?

Sa Lumang Tipan, ang araw ng Pentecostes ay isang pagdiriwang na ginanap 50 araw pagkatapos ng pista ng Paskuwa ng mga Judio (Levitico 23:16, Exodo

Read More »
Jesu-Cristo
Marten Visser

Ano ang Pag-akyat ni Hesukristo?

Ang tatlong dakilang kapistahan sa Kristiyanismo ay ang Pasko, Pasko ng Pagkabuhay, at Pentekoste. Ngunit mayroon ding ilang maliliit na kapistahan, ang pinakamahalaga sa mga

Read More »
Iglesia
Alyssa Campita

Ano ang Layunin ng Iglesia?

Ang bawat Kristiyano, noon at ngayon, ay miyembro ng iglesia ng Diyos – na kilala bilang unibersal na iglesia. Sa parehong oras, kailangan ng mga

Read More »