Search
Close this search box.

Paano Ko Mahahanap ang Isang Partikular na Bersikulo ng Bibliya? Isang Mabilis na Gabay

Përditësimi i fundit më October 27, 2023

Kapag ikaw ay nakikipag-usap sa mga Kristiyano tungkol sa kanilang pananampalataya, kadalasan nilang ginagamit ang Bibliya. Ito ang kanilang pangunahing pinagmumulan ng impormasyon tungkol sa Diyos, at may mahalagang bahagi sa kanilang buhay. Kaya naman sa mga pag-uusap, maaari silang magsabi ng mga ganitong bagay: “Sa ikalawang Tesalonica 3 bersikulo 16, sinasabi ni Pablo…”. Ito ay isang sanggunian sa isang bersikulo ng Bibliya, at inihahatid sa mga mambabasa ang mensahe na “Ngayon, nawa’y bigyan kayo ng Panginoon ng kapayapaan ng Kanyang sarili sa lahat ng oras sa bawat paraan. Sumainyo ang Panginoon.”

Ngunit para sa mga “baguhan,” maaaring hindi ito agad na malinaw. Ito ay maaaring tunog bilang isang malabo at kakaibang wika. Kung ikaw ay nabibilang sa kategoryang ito at hindi alam kung saan magsisimula: narito ang isang mabilis na gabay sa pag-navigate sa Bibliya.

Bumuo tayo ng isang sanggunian sa Bibliya

 • Ating tukuyin ang isang sanggunian sa Bibliya Bagamat madalas na tinatawag ang Bibliya bilang “isang aklat,” ito ay tunay na isang koleksiyon ng 66 aklat na isinulat ng iba’t-ibang tao sa loob ng mga 1500 taon. Kaya naman, kapag nais ng mga tao na sanggunian ang isang partikular na bersikulo ng Bibliya, kanilang sinisimulan ito sa pangalan ng aklat ng Bibliya, na maaaring pangalan ng may-akda, pangalan ng tatanggap, o isang buod ng nilalaman ng aklat. May mga pagkakataon na idinadagdag nila ang isang bilang, tulad ng “2 Samuel” o “unang Timoteo,” kung may mga bahagi ng isang aklat o mga sulat na isinulat ng o para sa parehong tao. Karamihan ng mga kopya ng Bibliya ay naglalaman ng isang talaan ng lahat ng mga aklat ng Bibliya kasama ang mga pahina kung saan maaari mong ito makita. Sa mga bersyon ng Bibliya sa digital (halimbawa, sa Biblegateway), ilagay lamang ang pangalan ng aklat sa bar ng pag-navigate.
 • Karamihan sa mga aklat ng Bibliya ay medyo mahaba. Kaya naman ito ay nahati sa mga kabanata na may bilang, tulad ng “Juan 3.”
 • May mga pagkakataon na nais ng mga tao na sanggunian lamang ang isang pangungusap. Upang gawing mas madali ito, hinati ang mga kabanata sa mga bersikulo. Ang mga ito ay may bilang din at kadalasang tinutukoy sa pamamagitan ng “:”, halimbawa: “Juan 3:16” ay nangangahulugan na ang ebanghelyo na isinulat ni Juan, ikatlong kabanata, bersikulo bilang 16. Subukan na lang hanapin ang bersikulong ito para sa iyong sarili; ito ay naglalaman ng pinakamahalagang katotohanan.

Ang pagkakasunud-sunod ng mga aklat sa Bibliya

Ang ayos ng mga aklat ng Bibliya Upang gawing mas komplikado, ang mga aklat ng Bibliya ay inayos sa dalawang koleksiyon: ang tinatawag na “Lumang Tipan” at “Bagong Tipan.” Ang pangunahing pagkakaiba ay na isinulat ang Lumang Tipan bago isilang si Hesukristo, at isinulat ang Bagong Tipan pagkatapos ng kanyang pagdating. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa dalawang koleksiyon ng aklat na ito, tingnan ang Ano ang Lumang Tipan at Bagong Tipan?

Sa loob ng bawat Tipan, karamihan ng mga bersyon ng Bibliya ngayon ay inayos ang mga aklat ayon sa genre at/o sa pagkakasunod-sunod. May iba’t-ibang ayos ng mga aklat sa Lumang Tipan sa mga bersyong Hebreo (at wala silang Bagong Tipan).

Mga genre ng mga aklat ng Bibliya

Narito ang isang listahan ng iba’t-ibang genre sa pangkalahatan:

 • Lumang Tipan
  • Ang Pentateuco: Ito ang mga unang aklat ng Bibliya, kilala rin bilang “mga aklat ni Moises.” Ito ay tungkol sa mga unang “kabanata” ng kasaysayan ng tao, mula sa paglikha hanggang sa simula ng Israel bilang isang bansa. Kasama sa mga aklat na ito ang maraming batas at mga utos na ibinigay ng Diyos sa Israel.
  • Aklat ng Kasaysayan: Binubuo ito ng labindalawang aklat ng kasaysayan, karamihan tungkol sa Israel.
  • Aklat ng Tula: May limang aklat ng mga Awit, mga Kawikaan, at mga aklat ng karunungan.
  • Aklat ng mga Propeta: May labimpito aklat ng mga propeta, na naglalaman ng mga mensahe mula sa Diyos (karamihan para sa mga tao ng Israel).
 • Bagong Tipan
  • Ang mga Ebanghelyo: Ang unang apat na aklat ng Bagong Tipan ay nagkukuwento tungkol sa buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Hesukristo.
  • Aklat ng Gawa: Ipinapakita ng aklat na ito ang pag-usbong ng Simbahan pagkatapos ng pagkabuhay ni Hesus, at kung paano nagsimula ang magandang balita tungkol kay Hesus na ipangaral sa buong mundo.
  • Mga Liham: May dalawampu’t-dalawang liham patungo sa mga simbahan at mga indibidwal. Ang mga ito ay karamihan tungkol sa kung ano ang ibig sabihin na maging isang Kristiyano at kung paano mabuhay bilang isang Kristiyano.
  • Aklat ng Pahayag: Ito ay isang aklat ng hula tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap.

Pagkilalan sa Bibliya para sa iyong sarili

Ngayong alam mo na ng maluwag kung paano mag-navigate sa Bibliya, hinihimok kita na magsimulang magbasa! May kabutihan na ang mga Kristiyano ay sobrang masigasig sa Bibliya. Ito ay Salita ng Diyos, at ito ay “kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat nananampalataya” (Roma 1:16).”

Kung may mga tiyak kang bahagi ng teksto na nais mong isalin sa Tagalog o may iba kang mga katanungan, mangyaring sabihin sa akin at tutulungan kitang isalin o sagutin ang mga ito.

Share post