Ang pinakabagong paskil

Iglesia
Alyssa Campita

Ano ang Layunin ng Iglesia?

Ang bawat Kristiyano, noon at ngayon, ay miyembro ng iglesia ng Diyos – na kilala bilang unibersal na iglesia. Sa parehong oras, kailangan ng mga

Read More »
Banal na Espiritu
Salita sa Bibliya

Sino ang Banal na Espiritu?

Ang Banal na Espiritu ay madalas na binabanggit sa Bibliya, karamihan sa Bagong Tipan. Siya ay tinawag sa iba’t ibang pangalan, tulad ng “Espiritu ng

Read More »