Ang pinakabagong paskil

Diyos
Grietje Commelin

Sino ang Diyos?

Ang pagkakilala sa Diyos ay mahalaga sa bawat isang tao. Ngayon sino ang Diyos? Maari ba nating makilala ang Diyos? Pagtinatawag ang isang tao “Diyos”

Read More »