Search
Close this search box.

Robert Bezemer

Kaligtasan

Ano ang pagiging ganap?

Ang doktrina ng pagiging ganap ay isa sa pinakamahalagang katotohanang makikita natin sa Salita ng Diyos. Ang pagkatuklas ng doktrinang ito ay nagligtas sa buhay

Read More »