Search
Close this search box.

Marten Visser

Jesu-Cristo

Ano ang Pag-akyat ni Hesukristo?

Ang tatlong dakilang kapistahan sa Kristiyanismo ay ang Pasko, Pasko ng Pagkabuhay, at Pentekoste. Ngunit mayroon ding ilang maliliit na kapistahan, ang pinakamahalaga sa mga

Read More »