Marten Visser

Diyos

Ano ang Trinidad?

Ang Diyos na Lumikha nang mundo at Nagpapanatili nito ay nagpahayag ng kanyang sarili sa Bibliya. “Ang Bibliya ay malinaw na nagsasabi na iisa ang

Read More »
Uncategorized @tl

Nabuhay nga ba muli si Hesus?

Oo, S’ya ay nabuhay. Ito ang kaibuturan ng ating pananampalataya. Si Hesus ay napako at ang kanyang katawan ay inilibing sa araw ng Biyernes. Pagkatapos

Read More »