Search
Close this search box.

Marten Visser

Jesu-Cristo

Ano ang Pag-akyat ni Hesukristo?

Ang tatlong dakilang kapistahan sa Kristiyanismo ay ang Pasko, Pasko ng Pagkabuhay, at Pentekoste. Ngunit mayroon ding ilang maliliit na kapistahan, ang pinakamahalaga sa mga

Read More »
Diyos

Ano ang Trinidad?

Ang Diyos na Lumikha nang mundo at Nagpapanatili nito ay nagpahayag ng kanyang sarili sa Bibliya. “Ang Bibliya ay malinaw na nagsasabi na iisa ang

Read More »
Uncategorized @tl

Nabuhay nga ba muli si Hesus?

Oo, S’ya ay nabuhay. Ito ang kaibuturan ng ating pananampalataya. Si Hesus ay napako at ang kanyang katawan ay inilibing sa araw ng Biyernes. Pagkatapos

Read More »