Marten Visser

Uncategorized @tl

Nabuhay nga ba muli si Hesus?

Oo, S’ya ay nabuhay. Ito ang kaibuturan ng ating pananampalataya. Si Hesus ay napako at ang kanyang katawan ay inilibing sa araw ng Biyernes. Pagkatapos

Read More »