Grietje Commelin

Diyos

Sino ang Diyos?

Ang pagkakilala sa Diyos ay mahalaga sa bawat isang tao. Ngayon sino ang Diyos? Maari ba nating makilala ang Diyos? Pagtinatawag ang isang tao “Diyos”

Read More »
Uncategorized @tl

Sino si Hesus?

Ang Bibliya ay nagsasaad sa atin:  Sumagot naman sila, “Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan.” (Gawa 16:31). Ngunit

Read More »