Search
Close this search box.

Esther Visser

Pag-aasawa at sexualidad

Paano maging isang mabuting asawa?

Kung ibinigay sa iyo ng Panginoon ang isang asawa, tinatawag ka Niya na mahalin siya, unawain siya, igalang siya, pamunuan siya, alagaan siya, at makipagtalik

Read More »