Search
Close this search box.

Ang Biblword ay naghahatid ng Salita ng Diyos sa mga tao sa internet. Ginagawa namin ito sa pamamagitan ng Pahina sa Facebook at sa pamamagitan ng website na ito. Kami ay naghahatid ng pang-araw araw na kaisipan galing sa Biblia para manghikayat, magturo at humamon. Sa Facebook naman ay kadalasan ay maiiksing quotes sa Biblia at tweets galing din sa Biblia. Sa website na ito kami ay naglalagay ng mas mahabang mga artikulo at panuorin para manguna sa yo sa mas malalim na kaunawaan ng Salita ng Diyos. Kung ikaw ay may mga katanungan tungkol sa Bibliao tungkol sa kristiyanong pananampalataya makipag-ugnayan ka sa amin. Gawin namin ang aming makakayang tumugon sa yo. Ang Biblword ay isang ministeryo ng GlobaRize. Ito ay Itinatag at pinangungunahan ni Marten Visser. Si Marten Visser ay isang pastor galing sa Netherlands na may matagal ng karanasan bilang isang ebanghelista kabilang sa mga naghahanap ng asylum at isang church planter sa Thailand. Ang pangkat ng mga nag-aambag sa Biblword ay galing sa iba’t ibang bansa kabilang dito ang Malaysia, Pilipinas, Thailand, UK at Estados Unidos. Maliban sa Pahinang Ingles, may labingtatlong iba pang Wika sa Biblword.